Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
OM RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
RJA Bygg og Prosjektering AS ble etablert i 2013 av Jan Arild Åkre og Rune Åkre Lund, som eier og driver bedriften. Vi tilbyr prosjektering, arkitektoppdrag, hjelp med byggesøknader, bistand i BIM-prosjekter, uavhengig kontroll og diverse andre konsulenttjenester. Vi har kontor i Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes. Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat!
Vi har i dag mange års erfaring og høy kompetanse. Vårt primære nedslagsfelt er Setesdal, men i påtar oss også oppdrag utenfor fylkesgrensene. For oss er det avgjørende med størst mulig kundetilfredshet når vi utfører vårt arbeid. Uansett om det dreier seg om enkeltstående eller flere oppdrag kan du forvente samme høye standard fra vår side. Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder, og vet av erfaring hva vi er gode for. Sikkerhet, kvalitet og samarbeid med kunden er en selvfølge, og har høy prioritet hos oss. Respekt og tillit er viktige verdier, på lik linje med kompetanse og erfaring.

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
ARKITEKTOPPDRAG
 • Eneboliger og flermannsboliger
 • Fritidshus / hytter
 • Landbruk og fabrikkbygg
 • Situasjonsplan
 • Tilbygg
 • Garasjer
 • Restaurering / rehabilitering
 • Sol/skygge studier

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
PROSJEKTERING
 • Kalkulasjon
 • Kostnadsberegninger
 • Masseberegninger
 • Byggebeskrivelser
 • Materiallister
 • Branntekniske redegjørelser
 • Statiske beregninger

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
KONSULENTTJENESTER
 • Byggesøknader
 • Søknader om sentral godkjenning
 • Prosjektledelse
 • Prosjektoppfølging
 • Deling / endring av eiendommer
 • Generell råd – og veiledning

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
UAVHENGIG KONTROLL

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013.

Behovet for bedrifter med godkjenning for gjennomføring av kontroller har økt betraktelig. Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Kontrollområder som omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll:

Tiltaksklasse 1

 • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
 • Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3

 • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet
 • Våtrom, men kun for boliger

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
BIM
 • Implementering av BIM i bedrift
 • BIM-manual
 • Masseuttak fra BIM modeller (IFC)
 • Generell råd - og veiledning
 • BIM-koordinering i prosjekt
 • Modellering av nye og eksisterende bygningsmasser (3D/BIM modell og tegninger)

Med BIM kan man simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere, og man kan bruke verktøyet til å kontrollere at et bygg er byggbart.

BIM er en måte å digitalisere informasjon på, som innebærer at man kan utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye måter. Her skjer alle endringer koordinert og alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger. Dermed reduseres også byggekostnadene og man unngår feilprosjektering.

BIM står for BygningsInformasjonsModell når man snakker om produktet og BygningsInformasjonsModellering når man snakker om prosessen. Det man modellerer er bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og utstyr. Etterhvert som man prosjekterer med BIM vil man kontinuerlig berike modellen med ny informasjon. Man kan for eksempel hente ut 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer, 4D-framdrift, mengdelister, dør- og vindusskjema osv. (Statsbygg)

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
NYHETER

Her vil vi legge inn aktuelle interne og eksterne nyheter.

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
NYTTIGE LINKER

Dibk.no – Byggeregler, søknadsblanketter, sentral godkjenning og diverse nyttig info knyttet til BAE-næringen.

Lovdata.no – Norges lover.

Sintef.no – bla. Byggforsk kunnskapssystemer og Byggebransjens våtromsnorm

Ffv.no – Fagrådet for våtrom

Uk.no – Uavhengig kontroll

Standard.no – Norske standarder

Bygg.no – magasinet Byggeindustrien

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
SERTIFISERINGER

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
HUSTEGNINGER

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
HUSTEGNINGER

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ring oss på: (+47)  97 59 57 40
E-post: post@rja-as.no
Kjetsåvegen 18, 4737 HORNNES
Kontakt oss
INFORMASJON

Rune Åkre Lund
Telefon: 48 06 38 85
E-post: rja.rune@gmail.com

Jan Arild Åkre
Telefon: 97 59 57 40
E-post: rja.janarild@gmail.com

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes.
Man-Fre: 07.30 - 16.00, evt. etter avtale.
Ta kontakt med oss ved spørsmål eller en hyggelig uforpliktende prat!

KONTAKTSKJEMA

Adresse: Kjetsåvegen 18, 4737 Hornnes
Postadresse: Åmland 30, 4735 Evje

Org.nr: 999 629 067

Følg RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 97595740
E-post: post@rja-as.no eller via vårt
kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!